• Català
  • English
  • Español

Auditoria Financera

You are here

AUDITORIA FINANCERA

 

L'auditoria financera examina els diferents estats financers ia partir d'ells i de les operacions econòmiques i financeres que s'han realitzat, s'emet una opinió tècnica i professional que dictamina la raonabilitat dels estats financers de l'empresa..

 

La informació propocionada per una correcta auditoria financera és necessària tant des d'un punt de vista intern com extern, i en molts casos obligatori.

 

NIVELL INTERN

En la conjuntura actual els administradors de les empreses necessiten disposar d'informació per a la presa de decisions i la planificació de la seva gestió. Amb la informació obtinguda amb l'auditoria financera la Direcció pot delegar funcions i responsabilitats en els seus col·laboradors.

D'altra banda els inversors necessiten conèixer la situació de l'empresa i els seus resultats.

 

NIVELL EXTERN

La situació economicofinancera d'una empresa és cada vegada més demandada per entitats externes com a proveïdors, creditors, entitats bancàries, l'Administració, inversors potencials, companyies d'assegurances, etc.

R.Masnou & Asscociats a través dels seus associats realitza les diferents activitats d'auditoria financera:

  • Confecció d'informes d'auditoria de comptes anuals obligatòries.
  • Due Diligence, l'objectiu del qual és determinar i avaluar la situació econòmica financera i patrimonial d'una entitat objecte de revisió en un procés de compravenda d'empreses.
  • Revisions limitades.
  • Detecció de frau d'empreses.
  • Informes pericials judicials.

 

 

Sastre & Masnou

Assessorem honesta i professionalment als nostres clients. L'important per a un despatx és transmetre confiança, i això només s'aconsegueix des de la professionalitat, la proximitat i l'excel·lència.

OFICINA MANACOR

  • Adreça: Rambla del Rei en Jaume, 14,  07500 - Manacor
  • Telèfon: +34 971 55 28 42
  • Mail: info@rmasnou.com