• Català
  • English
  • Español

Protecció de Dades - LOPD

You are here

PROTECCIÓ DE DADES - LOPD

 

Les empreses estan obligats per la Llei Orgànica de Protecció de dades, coneguda com LOPD, a complir una sèrie de requisits pel que fa a les dades de caràcter personal que manegen, ja sigui directament oa través de tercers.

Aquestes dades inclouen, entre d'altres, les de clients, proveïdors, empleats, videovigilància, etc.

L'objectiu principal de la LOPD és garantir l'autodeterminació informativa, regulant les mesures de seguretat informàtica que han de complir els sistemes on es tracta la informació.

En cas d'incomplir la llei, les empreses podrien ser sancionades amb multes de diferent quantia, sent algunes molt elevades. A més es pot immobilitzar el sistema d'informació, la qual cosa és més greu que una multa, ja que impedeix que una empresa desenvolupi la seva activitat normal.

R.Masnou & Associats a través del  nostre associat MC DATA SAVE, S.L. compta amb professionals CISA de la ISACA que poden assessorar en els seus diferents aspectes:

Adaptació LOPD.

Manteniment LOPD.

Destrucció Certificada.

Auditoria de compliment de LOPD.

Formació.

 

 

Sastre & Masnou

Assessorem honesta i professionalment als nostres clients. L'important per a un despatx és transmetre confiança, i això només s'aconsegueix des de la professionalitat, la proximitat i l'excel·lència.

OFICINA MANACOR

  • Adreça: Rambla del Rei en Jaume, 14,  07500 - Manacor
  • Telèfon: +34 971 55 28 42
  • Mail: info@rmasnou.com